Oferta szkoleń

Efektywne funkcjonowanie na rynku krajowym, europejskim wymaga przygotowania odpowiednich programów szkoleniowych. Organizowane przez Fundację szkolenia „miękkie” oraz „twarde” są przydatnym, często wręcz nieodzownym instrumentem realizacji tego celu.