Prokuratury i sądy

Najwyższymi naszymi wartościami są Wiedza, Wolność i Prawo.

Tworzymy zespół, który ma silne zaplecze zarówno praktyczne jak i naukowe, co umożliwia nam skuteczna realizację powierzonych zadań. Nasi eksperci posiadają niezbędną wiedzę w przygotowaniu opinii i ekspertyz dla Prokuratur, Sądów, Samorządów, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, na co dzień są również wykładowcami renomowanych poznańskich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Oferując naszą wiedzę i doświadczenie, dajemy Państwu gwarancję jakości powierzonych zadań.

Specjalizujemy się w takich dziedzinach jak:

– Prawo gospodarcze,
– Prawo cywilne,
– Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa,
– Zarządzanie przedsiębiorstwem,
– Analiza finansowa.

Osobny obszar naszej działalności stanowią profesjonalne szkolenia w zakresie zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, inwestycji.
Nasi eksperci ds. programów europejskich oferują możliwość pozyskiwania środków na specjalistyczne szkolenia z Funduszy Europejskich.
Jesteśmy elastyczni w zakresie cen i terminów wykonania ekspertyz i opinii dla Sądów i Prokuratur.

Efektywne funkcjonowanie na rynku krajowym, europejskim wymaga przygotowania odpowiednich programów szkoleniowych. Organizowane przez Fundację szkolenia „miękkie” oraz „twarde” są przydatnym, często wręcz nieodzownym instrumentem realizacji tego celu.

SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie i aktualizacja wiedzy uczestników w zakresie następujących zagadnień:

Celem szkoleń jest omówienie problematyki finansów publicznych w świetle obowiązującej i planowanej nowej ustawy o finansach publicznych. Udział w szkoleniach umożliwi poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi, a także dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności za jej naruszenie.

Podstawowym celem szkolenia jest:

Zapraszamy do współpracy.