Prokuratury i sądy

Najwyższymi naszymi wartościami są Wiedza, Wolność i Prawo.

Tworzymy zespół, który ma silne zaplecze zarówno praktyczne jak i naukowe, co umożliwia nam skuteczna realizację powierzonych zadań. Nasi eksperci posiadają niezbędną wiedzę w przygotowaniu opinii i ekspertyz dla Prokuratur, Sądów, Samorządów, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, na co dzień są również wykładowcami renomowanych poznańskich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wyższej Szkoły Bankowej.
Oferując naszą wiedzę i doświadczenie, dajemy Państwu gwarancję jakości powierzonych zadań.

Specjalizujemy się w takich dziedzinach jak:

– Prawo gospodarcze,
– Prawo cywilne,
– Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa,
– Zarządzanie przedsiębiorstwem,
– Analiza finansowa.

Osobny obszar naszej działalności stanowią profesjonalne szkolenia w zakresie zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, inwestycji.
Nasi eksperci ds. programów europejskich oferują możliwość pozyskiwania środków na specjalistyczne szkolenia z Funduszy Europejskich.
Jesteśmy elastyczni w zakresie cen i terminów wykonania ekspertyz i opinii dla Sądów i Prokuratur.

Zapraszamy do współpracy.