PRZEDSIĘBIORSTWA

Fundacja Wspierania Inicjatyw Gospodarczych specjalizuje się w działalności doradczej i szkoleniowej, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, prawa cywilnego, pozyskiwania kapitału obcego, w zakresie finansów i rachunkowości, a także zarządzania strategicznego.

1. Konsulting, projekty

– Doradztwo gospodarcze
– Doradztwo prawne
– Restrukturyzacja przedsiębiorstw
– Przekształcanie podmiotów
– Outsourcing
– Strategia wejścia na rynek unijny
– Ocena ryzyka działalności gospodarczej
– Finanse
– Analizy ekonomiczno-finansowe
– Wycena przedsiębiorstw
– Biznesplany
– Pośrednictwo finansowe
– Ocena zdolności kredytowej
– Wnioski o fundusze unijne
– Controlling
– Zarządzanie kosztami produktów
– Budżetowanie i optymalizacja wyników
– Planowanie finansowe/Symulacje biznesowe
– Rachunek kosztów działań
– Strategiczna karta wyników
– Księgowość
– Polityka rachunkowości
– Usługowe prowadzenie ksiąg handlowych
– Kalkulacja kosztów
– Pogotowie księgowe i nadzór księgowy
– Informatyka

2. Szkolenia

Efektywne funkcjonowanie na rynku krajowym, europejskim czy nawet światowym wymaga od przygotowania odpowiednich programów szkoleniowych, które pozwolą Państwu zaimplementować te rozwiązania w Waszej działalności. Organizowane przez nas szkolenia są doskonałym i ważnym instrumentem realizacji tego celu.

Dzięki szkoleniom:
– dostarczymy Państwu gotowe wzory do wykorzystania w codziennej pracy
– zaprezentujemy najnowsze zmiany, trendy i rozwiązania w danej dziedzinie

Szkolenia in-company
Specjalizujemy się w szkoleniach przygotowanych i realizowanych na zlecenie jednej firmy i wyłącznie dla jej pracowników.
Szkolenia te charakteryzują się wysoką skutecznością, odpowiadają konkretnym potrzebom i rozwiązują specyficzne problemy firmy. Szkolenia in-company to produkt idealnie dopasowany do potrzeb zleceniodawcy pod względem programu, metod, miejsca oraz czasu.

Szkolenia publiczne
Organizujemy także szkolenia dla szerszego kręgu słuchaczy w ustalonych w harmonogramie szkoleń terminach. Szkolenia prowadzone są w kameralnych grupach od 10 do 20 osób w zależności od specyfiki programu. Biorąc udział w takim szkoleniu uczestnik może nawiązać bezpośredni kontakt z trenerem i aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach osób z rozmaitych przedsiębiorstw następuje wymiana doświadczeń, co dodatkowo uatrakcyjnia szkolenie.

Tematyka szkoleń
– Rachunkowość według uregulowań polskich i międzynarodowych
– Podatki
– Controlling – zarządzanie kosztami i rachunkowość zarządcza
– Finanse i rynek kapitałowy
– Analiza finansowa oraz ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych
– Fundusze Unii Europejskiej
– Zamówienia publiczne w 2009
– Finanse publiczne w praktyce
– Ustawa o finansach publicznych
– Planowanie i zarządzanie strategiczne
– Systemy informatyczne w rachunkowości