Księgowość

W zakres kompleksowej obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw realizujemy takie zagadnienia jak:

– Polityka rachunkowości
– Usługowe prowadzenie ksiąg handlowych
– Kalkulacje kosztów
– Pogotowie księgowe
– Nadzór księgowy
– Badania sprawozdań finansowych