Informatyka w przedsiębiorstwie

W ramach osługi informatycznej wykonujemy:

– Analizy potrzeb informatycznych
– Wybór systemów informatycznych dla potrzeb zarządzania
– Wdrażanie systemów informatycznych