Fundusze europejskie

Obecność Polski w Unii Europejskiej to wyzwanie dla wszystkich tych, którzy chcą wzmocnić swoją konkurencyjną pozycję na rynku krajowym, jak i na Jednolitym Rynku Europejskim.

Oferujemy:

– Studia wykonalności, biznesplany
– Wnioski aplikacyjne w języku wymaganym przez organizacje finansujące
– Analizy (np. finansowe, prawne)
– Zarządzanie projektami
– Kontrola nad sprawozdawczością dotyczącą, realizacji i rozliczania zadań objętych umową o dofinansowanie
– Przygotowanie odpowiednich dokumentów w celu rozliczenia dotacji
– Monitoring
– Audyt

Zawiłość procedur formalnych i zagadnień merytorycznych zniechęca do podjęcia nowego wyzwania. Pomożemy przebrnąć przez wiele etapów pozyskiwania środków finansowych. Pokonamy zawiłe procedury formalne i zagadnienia merytoryczne. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i opracowywania wniosków o dotacje unijne i rządowe.