Controling

W ramach controlingu oferujemu Państwu:

– Zarządzanie kosztami
– Budżetowanie i optymalizacja wyników
– Analiza progu rentowności i planowanie Wyniku finansowego
– Zarządzanie kapitałem pracującym
– Planowanie inwestycji i ocena ich efektywności
– Planowanie potrzeb kapitałowych